Wil jij zelf een lezing, workshop of activiteit organiseren tijdens de MVDLS in maart 2023?

Waarom de Maand van de Leuke Seks?

Professionals uit het werkveld vertellen waarom zij de Maand van de Leuke Seks steunen:

dr. Joke Stoffelen
Seksualiteit zit nog steeds in de taboe- en lacherige sfeer

Aandacht voor de positieve kanten van seksualiteit krijgt nog veel te weinig aandacht. Seksualiteit zit nog steeds in de taboe- en lacherige sfeer. Ik vind het niet alleen belangrijk dat er aandacht is voor de positieve kant maar wil seksualiteit ook bezien vanuit de mensenrechten en seksuele rechten. Zeker bij de ondersteuning van mensen met een beperking blijkt seksualiteit nog geen vanzelfsprekend onderdeel van de kwaliteit van iemands leven.

dr. Joke StoffelenSenior projectleider bij Zorgbelang Inclusief
Iris Kuilenberg
Informeer, motiveer en inspireer omtrent ‘Leuke seks’

Why? Seks, seksualiteit, intimiteit en relaties zijn kei leuk! Laten we het positieve méér benadrukken, en zo bijdragen aan een positieve, gezonde (seksuele) ontwikkeling van
iedereen. En die positieve boodschap, die wil ik verspreiden, want daar valt wat mij betreft winst te behalen in ons land.

Iris KuilenbergToegepast Psycholoog en trainer bij Ypse GGZ
Mike Haanstra
Leuk wordt vergeten

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt de leuke kant van intimiteit en seksualiteit vaak vergeten. Terwijl contact met je eigen lichaam en verbondenheid met andere mensen juist goed voor ons is. Daar mag meer aandacht voor komen

Mike HaanstraConsulent en trainer seksualiteit bij Amerpoort
dr. Dilana Schaafsma

Mensen hebben recht op goede informatie rondom seksualiteit en ook recht volledige informatie hierover. Veelal zijn de gesprekken over seksualiteit gericht op het voorkomen van problemen en het beperken van risico’s. Dat seks leuk en plezierig kan zijn, dat weten we, maar we hebben het er te weinig met elkaar over. Hierdoor is kennis bij veel mensen onvolledig en in sommige gevallen zelfs foutief. Met de stichting Maand van de Leuke Seks organiseren we activiteiten die gericht zijn op de positieve kanten van seksualiteit en op onderwerpen waar nog te weinig over gepraat wordt. Op deze manier proberen we bij te dragen aan een plezierige beleving van seksualiteit van eenieder.

dr. Dilana SchaafsmaAssociate lector ‘Gezond Seksueel Opgroeien’, Fontys Hogeschool Pedagogiek
Leuke seks mag

Een wereld waarin plezier en genieten van seksualiteit de norm is. Wij bieden:

  • Voorlichting op scholen
  • Training voor zorgprofessionals
  • Workshops en activiteiten voor cliënten
  • Lezingen

Het laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws over de stichting, tips en aanbeveling rondom Leuke Seks:

Veelgestelde vragen

Over de Maand van de Leuke Seks

Wat wordt er met donaties gedaan?

Er zijn een aantal standaard kosten, dat zijn de kosten van de bankrekening en de website. De rest wordt gebruikt om activiteiten van te organiseren (denk aan kosten spreker, zaalhuur of flyers). Vrijwilligers worden niet betaald.

Wie kunnen een activiteit aanmelden?

Professionals (die expertise hebben op het gebied van seksualiteit), die een activiteit organiseren in de maand maart, gericht op de positieve kanten van seksualiteit, kunnen een activiteit bij ons aanmelden.

Waar moet een activiteit aan voldoen?

De activiteit moet gericht zijn op de positieve kanten van seksualiteit. Het moet toegankelijk zijn voor externen (mag wel een specifieke doelgroep zijn). Er moet een inhoudelijk deskundige aan verbonden zijn. Het wordt gewaardeerd als er geen winstoogmerk is. Een donatie aan de stichting Maand van de Leuke Seks wordt op prijs gesteld.

Hoe wordt bepaald of jouw activiteit op de agenda komt te staan?

Zie ook vraag over waar een activiteit aan moet voldoen. De stichting Maand van de Leuke Seks werkt met vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van seksualiteit en seksuele gezondheid. Zij bekijken de aanvragen en beoordelen of de activiteit passend is bij de doelstellingen van de Maand van de Leuke Seks.

Wie zitten er achter de stichting Maand van de Leuke Seks?

De werkgroep van de stichting Maand van de Leuke Seks, allemaal vrijwilligers, bestaat uit professionals inhoudelijke deskundig zijn op het gebied van seksualiteit en seksuele gezondheid.

Waarom is er een speciale maand nodig?

Als professionals hebben we gemerkt dat als er aandacht is voor seksualiteit, het vooral is voor de negatieve kanten en risico’s. Wij denken dat we met deze maand meer aandacht kunnen genereren voor de positieve kanten.

Is de Maand van de Leuke Seks alleen voor de zorg?

Nee, zeker niet. We proberen ook activiteiten te organiseren die voor iedereen toegankelijk zijn.

Wil jij bijdagen aan Leuke Seks?

De stichting is om haar missie te volbrengen afhankelijk van donaties. Het zou geweldig zijn als je een bijdrage zou kunnen leveren!