Bekijk de activiteiten van 2024 op onze

Wil jij zelf een lezing, workshop of activiteit organiseren tijdens de MVDLS in maart 2024?

Veelgestelde vragen

Over de Maand van de Leuke Seks

Wat wordt er met donaties gedaan?

Er zijn een aantal standaard kosten, dat zijn de kosten van de bankrekening en de website. De rest wordt gebruikt om activiteiten van te organiseren (denk aan kosten spreker, zaalhuur of flyers). Vrijwilligers worden niet betaald.

Wie kunnen een activiteit aanmelden?

Professionals (die expertise hebben op het gebied van seksualiteit), die een activiteit organiseren in de maand maart, gericht op de positieve kanten van seksualiteit, kunnen een activiteit bij ons aanmelden.

Waar moet een activiteit aan voldoen?

De activiteit moet gericht zijn op de positieve kanten van seksualiteit. Het moet toegankelijk zijn voor externen (mag wel een specifieke doelgroep zijn). Er moet een inhoudelijk deskundige aan verbonden zijn. Het wordt gewaardeerd als er geen winstoogmerk is. Een donatie aan de stichting Maand van de Leuke Seks wordt op prijs gesteld.

Hoe wordt bepaald of jouw activiteit op de agenda komt te staan?

Zie ook vraag over waar een activiteit aan moet voldoen. De stichting Maand van de Leuke Seks werkt met vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van seksualiteit en seksuele gezondheid. Zij bekijken de aanvragen en beoordelen of de activiteit passend is bij de doelstellingen van de Maand van de Leuke Seks.

Wie zitten er achter de stichting Maand van de Leuke Seks?

De werkgroep van de stichting Maand van de Leuke Seks, allemaal vrijwilligers, bestaat uit professionals inhoudelijke deskundig zijn op het gebied van seksualiteit en seksuele gezondheid.

Waarom is er een speciale maand nodig?

Als professionals hebben we gemerkt dat als er aandacht is voor seksualiteit, het vooral is voor de negatieve kanten en risico’s. Wij denken dat we met deze maand meer aandacht kunnen genereren voor de positieve kanten.

Is de Maand van de Leuke Seks alleen voor de zorg?

Nee, zeker niet. We proberen ook activiteiten te organiseren die voor iedereen toegankelijk zijn.

Wil jij bijdagen aan Leuke Seks?

De stichting is om haar missie te volbrengen afhankelijk van donaties. Het zou geweldig zijn als je een bijdrage zou kunnen leveren!