Veelgestelde vragen

Over de Maand van de Leuke Seks

Wat wordt er met donaties gedaan?

Er zijn een aantal standaard kosten: dat zijn de kosten van de bankrekening en de website. De rest wordt gebruikt om activiteiten van te organiseren. Denk bij de organisatie hiervan aan kosten voor de sprekers, zaalhuur en flyers. Vrijwilligers worden niet betaald.

Wie kan een activiteit aanmelden?

Professionals met expertise over seksualiteit. We vragen jou om zelf een activiteit te organiseren in maart, de maand van de leuke seks. Natuurlijk kunnen we met je meedenken over de invulling van jouw activiteit.

Waar moet een activiteit aan voldoen?

De activiteit moet gericht zijn op de positieve kanten van seksualiteit. Het moet toegankelijk zijn voor externen (mag wel een specifieke doelgroep zijn). Er moet een inhoudelijk deskundige aan verbonden zijn. Het wordt gewaardeerd als er geen winstoogmerk is. Een donatie aan de Stichting Maand van de Leuke Seks wordt op prijs gesteld.

Hoe wordt bepaald of een activiteit op de agenda komt te staan?

De Stichting Maand van de Leuke Seks werkt met vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van seksualiteit en seksuele gezondheid. Zij bekijken de aanvragen en beoordelen of de activiteit passend is bij de doelstellingen van de Maand van de Leuke Seks.

Wie zitten er achter Stichting Maand van de Leuke Seks?

De werkgroep van Stichting Maand van de Leuke Seks zijn allemaal vrijwilligers. De werkgroep bestaat uit professionals die inhoudelijke deskundig zijn op het gebied van seksualiteit en seksuele gezondheid.

Waarom is er een speciale maand nodig?

Als professionals hebben we gemerkt dat de aandacht die er is voor seksualiteit, vooral is voor de negatieve kanten en risico’s. Wij denken dat we met deze maand meer aandacht kunnen genereren voor de positieve kanten seksualiteit. Want die zijn minstens zo belangrijk!

Is de maand van de leuke seks alleen voor de zorg?

Nee, zeker niet. We organiseren activiteiten en trainingen die voor iedereen toegankelijk zijn.